Nieuwsberichten

Tekst nieuwe horeca-cao van KHN en CNV beschikbaar

Veldhoven | 08 december 2017

Onlangs bereikte Koninklijke Horeca Nederland (KHN) met CNV Vakmensen een onderhandelingsakkoord. Dit akkoord werd bereikt zonder de grootste vakbond FNV Horeca. De tekst van de nieuwe horeca-cao is inmiddels beschikbaar, maar is nog niet algemeen bindend verklaard. De nieuwe cao volgt het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) op en loopt van 1 januari 2018 tot 31 december 2019. Horecaondernemers die lid zijn van KHN zijn verplicht ten minste deze nieuwe cao te volgen. Omdat Nieuwe Horeca Nederland (NHN) nog geen eigen cao heeft zijn ook leden en aspirant-leden van NHN die ook nog lid zijn van KHN verplicht de nieuwe horeca-cao te volgen.

Klik hier voor tekst horeca-cao van KHN en CNV

AVV in aanvraag

KHN vraagt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan om de nieuwe cao algemeen verbindend te verklaren. Wanneer de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) door het ministerie is afgegeven dan gaat de nieuwe horeca-cao ook gelden voor niet-KHN-leden en voor alle medewerkers in de horeca. Dus ook voor leden en aspirant-leden van NHN. De enige uitzondering geldt voor bedrijven die aangesloten zijn bij het Nederlands Horeca Gilde (NHG). In dat geval zijn de arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals NHG die voor haar 600 leden is overeengekomen met vakbond ABGP.

Goed werkgeverschap

NHN blijft ijveren voor een eigen cao die meer recht doet richting de medewerkers. NHN vindt de afspraken die KHN heeft gemaakt met CNV Vakmensen veel te mager. “Met een loonsverhoging van 1% in 2018 doen KHN en CNV de medewerkers in de horeca wel heel erg te kort en zal het te kort aan medewerkers in rap tempo verder oplopen. We kunnen niet voorkomen dat de cao die KHN zonder de grootste vakbond FNV met CNV is overeengekomen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend wordt verklaard.”

Vanuit de situatie die nu ontstaat blijft NHN ijveren voor een cao die werkbaar is voor eigentijdse horecabedrijven met veel tijdelijke krachten en die meer zekerheid gaat bieden aan medewerkers die meer zekerheid willen. “We zijn hierover met een aantal vakbonden in gesprek. NHN vindt dat bij goed werkgeverschap een goede cao hoort, waarmee de sector haar positie als werkgever op de arbeidsmarkt kan gaan verbeteren. Er zijn natuurlijk ook andere manieren om goed werkgeverschap tentoon te spreiden. Om dit te kunnen bereiken roepen we ondernemers die dit ook vinden op zich bij onze nieuwe organisatie aan te sluiten.”

Gratis lidmaatschap voor KHN-leden

Leden van KHN kunnen hun lidmaatschap voor 2018 niet meer opzeggen. Daarom hoeven ze bij NHN voor het komend jaar geen contributie te betalen. In 2018 is men dan lid van beide verenigingen en kan een ondernemer voor 1 oktober 2018 een keuze maken met welke vereniging hij/zij verder wil. Normaliter kost het lidmaatschap van Nieuwe Horeca Nederland 395 euro per jaar. Bij KHN ligt dat wat hoger.

ProFri-leden voordelig lid van twee verenigingen

Leden van vakvereniging ProFri – waaruit NHN is ontstaan – die lid geen lid zijn van KHN en zich ook willen aansluiten bij werkgeversvereniging NHN hoeven alleen het verschil te betalen tussen het ledentarief van de vakvereniging en werkgeversvereniging. Voor 2018 is dit een bedrag van 120 euro.

Helpdesk

Als lid van NHN kun je vanaf 1 januari 2018 gebruikmaken van een helpdesk. Vijf dagen per week kun je -net zoals bij KHN en andere werkgeversorganisaties – een team van adviseurs benaderen voor tips en advies en kun je er terecht met vragen over de cao, verzuim, verlof, lonen en wettelijke regels. Ook voor arbeidsjuridisch advies en het opvragen van standaard documenten zoals arbeidsovereenkomsten, regelingen, protocollen en brieven staat NHN voor haar leden klaar. Natuurlijk gaat ook Nieuwe Horeca Nederland zorgen voor de nodige ledenvoordelen.

NHN staat voor ethisch ondernemerschap en goed werkgeverschap in de eigentijdse horeca. Aspirant leden worden pas toegelaten als volwaardig lid nadat is vastgesteld dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Voor vragen en een verdere toelichting kun je contact opnemen met het secretariaatskantoor van Nieuwe Horeca Nederland in oprichting.

Klik hier voor tekst horeca-cao van KHN en CNV