Nieuwsberichten

NHN roept opnieuw horecaondernemers op om een signaal af te geven

Veldhoven | 14 november 2017

Nieuwe Horeca Nederland (NHN) had al eerder haar bezorgdheid geuit over het afbreken van de cao-onderhandelingen die Koninklijke Horeca Nederland (werkgevers) en FNV Horeca en CNV Vakmensen (werknemers) voerden. Maar de nieuwe brancheorganisatie maakt zich nu nog meer zorgen over het onderhandelaarsakkoord dat KHN met de CNV heeft bereikt zonder de FNV, de grootste vakbond in de horeca.

NHN roept opnieuw horecaondernemers op een signaal af te geven dat zij goed werkgeverschap, en dus een eigentijdse cao voor álle horecamedewerkers, van eminent belang vinden. “Met een loonsverhoging van 1% in 2018 doen KHN en CNV de medewerkers in de horeca wel heel erg te kort en zal het te kort aan medewerkers in rap tempo verder oplopen. We kunnen ons niet voorstellen dat de leden van CNV met dit akkoord zullen instemmen.” NHN vindt dat vakbekwame medewerkers beter mogen verdienen en roept ondernemers die ook voor een betere beloning staan op zich bij de nieuwe organisatie aan te sluiten om daarmee een signaal af te geven richting KHN.

Gratis lidmaatschap voor leden KHN

Leden van KHN kunnen hun lidmaatschap voor 2018 niet meer opzeggen. Daarom hoeven ze bij NHN voor het komend jaar geen contributie te betalen, waardoor dubbele kosten worden voorkomen. In 2018 is men dan lid van beide verenigingen en kan een ondernemer voor 1 oktober 2018 een keuze maken met welke vereniging hij/zij verder wil. Normaliter kost het lidmaatschap van Nieuwe Horeca Nederland 395 euro per jaar. Betalende leden van vakvereniging ProFri, waaruit NHN ontstond en daarnaast geen lid zijn van KHN, hoeven alleen het verschil te betalen tussen het ledentarief van vakvereniging ProFri en werkgeversorganisatie NHN, een bedrag van 120 euro.

NHN-leden kunnen gebruikmaken van een helpdesk. Vijf dagen per week kunnen leden een team van adviseurs benaderen voor tips en advies en kunnen ze terecht met vragen over bijvoorbeeld de cao die er mogelijk gaat komen, verzuim, verlof, lonen en wettelijke regels. Denk ook aan arbeidsjuridisch advies en het opvragen van standaard documenten zoals arbeidsovereenkomsten, regelingen, protocollen en brieven. Natuurlijk gaat ook Nieuwe Horeca Nederland zorgen voor de nodige ledenvoordelen.

NHN staat voor ethisch ondernemerschap en goed werkgeverschap in de eigentijdse horeca. Aspirant leden worden pas toegelaten als volwaardig lid nadat is vastgesteld dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Voor vragen en een verdere toelichting kun je contact opnemen met het secretariaatskantoor van Nieuwe Horeca Nederland in oprichting.