Nieuwsberichten

NHN komt niet uit de lucht vallen

Veldhoven | 25 september 2022

Frans van Rooij over Nieuwe Horeca Nederland

Als behartiger van horecabelangen, hielp ik via vakvereniging ProFri al meer dan honderd frituurzaken aan voordelige energiecontracten samen met partner COMCAM. Bij ProFri melden zich daarnaast veel andere horecabedrijven die ook een betaalbaardere energierekening willen. Aangezien niet iedereen past binnen de Vereniging Professionele Frituurders en ook hen graag een helpende hand wil bieden, heb ik het initiatief genomen om Nieuwe Horeca Nederland in het leven te roepen. In aanvang als stichting en mogelijk later verder als vereniging.

1 euro per dag

Wie in 2023 en daarna verzekerd wil zijn van een haalbaar en betaalbaar energiecontract, moet zich wel eerst aansluiten bij Nieuwe Horeca Nederland. Kosten: één euro per dag ofwel 365 euro voor een jaar. Dit bedrag moet alléén worden betaald als het energiecontract ook daadwerkelijk tot stand komt. Je blijft aangesloten bij NHN gedurende de hele loop van het contract en betaalt dus elk contractjaar 365 euro. Dit geldt ook wanneer je gebruik maakt of wil gaan maken van een van de andere voordelen die NHN jou als ondernemer te bieden heeft.

5-jarige verbintenis

Om jouw energierekening betaalbaar te houden is het noodzakelijk om je voor de komende 5 jaar te verbinden aan de diensten die jou worden aangeboden door onze energiepartner COMCAM. Alleen op deze manier kunnen zij jouw energierekening in 2023 en in de jaren daarna betaalbaar houden. Deze 5-jarige verbintenis is voor sommige ondernemers een brug te ver, maar is onderdeel van de oplossing die wordt aangeboden.

NHN beseft dat veel horecaondernemers gestrest zijn door hun energiesituatie en daarom licht ontvlambaar en ongeduldig kunnen zijn. NHN is iedereen graag van dienst, maar helpt géén ondernemers die zich in de richting van medewerkers van NHN of COMCAM onbehoorlijk gedragen. Hoe hoog de nood ook is, NHN wil het wél gezellig houden.

NHN wil jou weer perspectief en houvast bieden voor een gezonde toekomst van jouw bedrijf.

De keuze is aan jou!